Educació Primària

Centre / organització
CEIP JUNGFRAU
Nom Experiència

AGERMANAMENT CEIP ESCOLA JUNGFRAU I L'ESCOLA PÚBLICA FRANCISCA GONZÁLEZ

Territori
Badalona / Chichigalpa, Nicaragua
Any d’inici
Des del 1997 
Agents Implicats
Comunitat educativa d'ambdos centres,  ONGD,  Regidoria  Solidaritat  i Cooperació  Aj. Badalona,  Fons Català  de Cooperaciól; Particulars
Àmbit d’actuació
Agermanament, Educació per al desenvolupament, Cooperació Internacional
Persona de Contacte
Benjamí Moliné Fusalba i Marta Buzzi Ribas 
Adreça electrònica

centre                                 Benjamí

Adreça postal
c/ Vila Vall-llebrera s/n, Badalona 
Web

centre                   projecte                    badanica

Descripció projecte
Curs 93-94 es crea la comissió de solidaritat (mares, pares, mestres, representant municipal) per dinamitzar la comunitat educativa a l’entorn dels valors de l’EPD. L’activitat es va decantant cap a la formació d’adults.Gener 97. Contacte amb l’escola germana de Nicaragua (alumna que es trasllada temporalment a Badalona). Establim relacions i formalitzem l’agermanament. Per nosaltres és l’eina que necessitàvem per implicar l’alumnat i fer un projecte més globalitzador.De l’intercanvi en sorgeix el mutu coneixement; del coneixement, la implicació progressiva; del compromís, la solidaritat. O, des de la nostra perspectiva, del progressiu coneixement de l’altre en sorgeix una revisió de la nostra escala de valors, la inclusió transversal dels continguts de l’agermanament en el currículum, i la corresponsabilització en els porjectes de cooperació.Als dos anys d’iniciada l’experiència vàrem subscriure un protocol que marca la filosofia, els objectius, els límits de l’intercanvi i de la cooperació. Periòdicament en fem revisions per adequar el protocol a la realitat canviant.

Projectes desenvolupats:Cada cicle té determintas els continguts que treballa al llarg de l’any, carteig entre alumnes i entre classes. Iniciatives compartides (revista, tema monogràfic...). Estades de mestres (assesorament pedagògic, intercanvi de punts de vista i problemàtiques, coneixement de les respectives realitats socioculturals). Tallers, jornades, xerrades, edició de DVD, festes solidàries, activitats i campanyes per recaptar fons, material de cooperació, material escolar fungible i didàctic, trameses per brigadistes o per contenidors.A Nicaragua: Creació d’un parvulari, d’un pavelló multiusos, d’una biblioteca, d’una aula d’informàtica, adequació, restauració, pintura i electrificació de totes les instal.lacions del centre, dotació anual de material didàctic i fungible, atenció a l’alumnat en el camp de la salut. Amb altres agents, creació del barri Los Lirios per als afectats de l’huracà Mitch. Aportació nostra: compra del terreny, primeres 8 cases, escola unitària annexa, local de l’AAVV, tallers de costura, alfabetització d’adults. Esplai.

 

Documents:
Membre de la xarxa
Si