ONG i entitats
Centre / organització
CENTRE PROMOTOR APRENENTAGE SERVEI
Nom Experiència
APRENENTATGE SERVEI I L'EDUCACIÓ PEL DESENVOLIUPAMENT
Territori
Catalunya
Any d’inici
 
Agents Implicats
Administracions Públiques, Entitats Privades, Comunitats Educatives, Ciutadania en General 
Àmbit d’actuació
Innovació i qualitat Educativa, Educació per al Desenvolupament 
Persona de Contacte
Laura Rubio
Adreça electrònica
Adreça postal
Provença 324 | 08037 Barcelona  
Web
Descripció projecte:
Les formes de treballar l’APS amb projectes de solidaritat i cooperació són diverses, com també ho són els centres, els participants i les seves circumstàncies i contextos particu-lars. Cal adequar els projectes i els serveis en funció de les necessitats reals d’actuacions i de les possibilitats concretes de dur-les a terme. En aquest sentit podríem establir cinc tipus de serveis vinculats amb l’educació per a la solidaritat i la cooperació.

A
Projectes de sensibilització
Els nois i noies participen en plans de difusió o de denúncia de situacions d’injustícia en el món a la resta de la comunitat.
B
Projectes d’incidència política
Els nois i noies proposen i/o participen en accions de suport, de denúncia o de rebuig a polítiques institucionals respecte de temàtiques internacionals.
C
Projectes de recollida de fons per a causes humanitàries
Els nois i noies mobilitzen recursos davant de tragèdies humanitàries, ja siguin d’origen ambiental o humà.
D
Projectes d’intervenció directa amb organitzacions properes
Els nois i noies col·laboren en els programes d’intervenció d’una organitza-ció pel desenvolupament.
E
Projectes de resolució de problemes
Els nois i noies investiguen un problema i elaboren propostes d’acció per resoldre'l.
Documents:
Membre de la xarxa