ONGD i Entitats
Centre / organització
FUNDACIÓ QUEPO
Nom Experiència
 Serveis audiovisuals sota criteris d’economia solidària
Vídeos per al debat i l'acció social
Territori
Espanya
Any d’inici
2007 
Agents Implicats
ONG, administracions, entitats privades 
Àmbit d’actuació
Educació per al desenvolupament, Solidaritat
Persona de Contacte
Sonia Ros 
Adreça electrònica
Adreça postal
C/ Torrent de l'Olla, 148, 3er 08012 Barcelona  
Web
Descripció projecte:
Oferim serveis de producció audiovisual amb especial atenció als continguts, a totes aquelles organitzacions, entitats i grups que treballen en la defensa dels drets humans, la justícia social, el medi ambient, la participació ciutadana i un llarg etcètera de temàtiques d'àmbit social. Oferim una manera de treballar basada en l'aprofundiment dels continguts a tractar, complint els requisits expressats per la CONGDE en el seu codi de conducta, en matèria d'ètica i transparència en la comunicació audiovisual.


Treballarem per oferir serveis audiovisuals sota criteris d’economia solidària, el que permet a les entitats sense ànim de lucre apropar-se a una comunicació coherent amb els seus valors. El fet de demanar un servei audiovisual a una ONG, incideix molt positivament en els objectius comuns, ja que el benefici que es genera s'inverteix directament en l'àmbit social. Sent aquest espai una experiència sense precedents, pretenem construir-lo amb aquelles organitzacions capacitades per a l'assessorament en aquesta matèria. Elaborarem dissenys de producció que explorin les possibilitats de relació comercial amb xarxes de comerç just i cooperatives, banca ètica, reciclatge de residus generats en totes les parts del procés de producció i un llarg etcètera que ampliarem amb aquest assessorament. 
Documents:
Membre de la xarxa
Si