ONGD i entitats
Centre / organització
Moviment de Centres d'Esplai Cristians (Fundació Pere Tarrés)
Nom Experiència
  "Obrim Fronteres, fem un sol món" 
Cooperació amb "Unión de juventud Ecuménica Dominicana - UJEDO-"
Territori
Provincia de Barcelona, República Dominicana 
Any d’inici
Curs 1993-94 
Agents Implicats
Entitats lleure, Ciutadania en general 
Àmbit d’actuació
Educació pel Desenvolupamnet, Cooperació Internacional 
Persona de Contacte
Francesc Garreta
Adreça electrònica
Adreça postal
 Numància, 149-151, 08029-BARCELONA
Web
Descripció projecte:
El Moviment de Centres d’Esplai Cristians (MCEC) és la federació de centres d’educació en el temps
lliure de l’Arxidiòcesi de Barcelona i de les diòcesis de Sant Feliu i de Terrassa. Forma part de la
Fundació Pere Tarrés i és membre de la Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs d’Esplai.
Amb més de 40 anys d’experiència, agrupa actualment a 200 centres que acullen 17.000 infants,
adolescents i joves gràcies a la tasca educativa i voluntària de 4.000 monitors i monitores. Té diferents àmbits de treball, entre ells un d'Educacio per al Desenvolupamnet, amb diferents accion que es concreten en:

-  Elaboració de material pedagògics pels centres d'esplai: amb unes Maletes Pedagògiques on a través de diferents propostes d'activitats per edats, es treballa l'educació per al desenvolupament per a donar les eines necessàries als monitors/es per a treballar aquesta temàtica en els centres d'esplai. Podeu demanar les Maletes al MCEC i treballar-les al vostre centre.
-  Exposició de la relació MCEC-UJEDO amb el treball realitzant durant més de set anys d'experiència comunitària.
Audiovisual sobre la manera de treballar l'educació en el lleure des de diferents països: la realitat catalana i la de la República Dominicana.
-  Xerrades i trobades de reflexió.
-  Un camp de solidaritat i d'intercanvi amb els facilitadors/es de la República Dominicana compartim l'experiència per a fer un intercanvi de mètodes i relacions en el treball amb els nois i noies i en l'educació per al desenvolupament, a la vegada, que aprenem a conviure amb una altre societat i maneres de fer.

La Campanya “Obrim fronteres, fem un sol món”, va abraçar dos cursos,concretament el 93-94 i el 94-95.

La campanya està dividida per franges d’edat (entre els 7 i els 17 anys) i a partir d’aquesta divisió, esplantegen una sèrie d’objectiu dins dels diferents radis d’acció que té lapersona, així, cada edat hauria d’assolir uns certs objectius que a mida d’anar
creixent es van ampliant. A partir d’aquests objectius, els monitors/es planificaran tot un seguit
d’activitats durant tot el curs. Aquests objectius, que s’aniran valorant desprésde la realització de l’activitat, seran els que marcaran el camí a seguir pel grup, sent els monitors/es els encarregats de veure quins són els aspectes
que són més importants a treballar.

La campanya  va ser l’inici d’un conjuntd’activitats sobre educació per al desenvolupament que es fan al Moviment.
Va ser fruit de la campanya, que el Moviment va creure plenament en la realització de camps de treball a Dominicana, per tal de conèixer la realitat dels països del Sud. no quedant-se només amb l’activitat a l’estiu, sinó que establint un vincle de col·laboració que ja té més de 14 anys.

Al 1995, algunes persones que havien estat en el camp de solidaritat van decidir formar el Grup de Suport a UJEDO per realitzar en els centres d'esplai catalans activitats i difusió del treball que s'estava fent a la República Dominicana. Més tard, al 1996, aquest grup va passar a denominar-se Àmbit d'Educació per al Desenvolupament
La Unión de Juventud Ecuménica Dominicana (UJEDO) és una organitzacióque treballa a la República Dominicana per aconseguir el desenvolupament sostenible, acabant amb les injustícies.
La principal aportació que ha fet el Moviment a Dominicana és transmetre aquelles experiències sobre el lleure educatiu, principal activitat del Moviment. Aquestes s’han transmès a través de casals, colònies i campaments, utilitzant els diferents recursos que tenim com gimkanes, jocs de cucanya, jocs de pistes o grans jocs.
El fet també d’haver traduït fitxes amb activitats i haver ensenyat jocs i cançons fa que aquest testimoni segueixi més enllà dels camps de treball i que cada any es transmetin noves dinàmiques. També s’han pogut donar a conèixer elements de la cultura popular de
Catalunya, com els cercaviles o els balls tradicionals, fins arribar al punt que la gent de República Dominicana pot saber el que són els castellers o fins i tot en algún cas, hi ha persones que saben entonar cançons en català i
entendre paraules de la nostre llengua. També destaca el suport que es dóna des de Barcelona al projecte de
“Huerto Mixto”. El Huerto Mixto és molt més que un hort, és una eina pedagògica que promou el creixement comunitari. Des del treball amb un grup de dones ques’encarreguen de la cura d’una part de l’hort fins l’aprofitament dels recursos
creats per tal que els infants que assisteixen a l’escola inicial puguin aprendre les espècies d’arbres i cultius que tenen en aquest indret de l’illa
Un equip format majoritàriament per l’equip tècnic del MCEC i la seva presidenta va anar a Palavé de Manoguayabo al estiu del 2008, el batey on està la seu d’UJEDO i van poder elaborar juntament amb l’equip directiu d’allà lesactuacions per als propers 5 anys.
Els punts més important són els següents :
- La comunicació bilateral : Vetllar per una bona comunicació entre les
dues parts a través de correus electrònics periòdics i trucades, a
banda de poder habilitar un espai web on s’expliqui la tasca d’UJEDO.
- Camps de treball i intercanvis: Programar un seguit de camps de
treball per a l’estiu en els propers anys incloent intercanvis bilaterals.
- Enviament de materials cedits : Aprofitant els viatges, es portaran
recursos bibliogràfics especialitzats en acció social i lleure en castellà.
- Intercanvi de materials propis : El MCEC i la Fundació generen
materials de reflexió en l’àmbit educatiu que poden ser molt
interessants per UJEDO. Entre aquests materials destaquen les
publicacions de la revista “Monitor – Educador” i “Educación Social  
Documents:
Membre de la xarxa